• default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

Audio: Thiền Học Trong Vương Triều Đông A – ĐĐ Khế Định

Buổi giảng lần thứ 23. Giảng cho đại chúng tại TVTL Chánh Thiện – ngày 13-01-2018

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Thiền Học Trong Vương Triều Đông A – 23

Nhấn vào Tựa đề hoặc “Xin đọc tiếp” để nghe tất cả buổi giảng

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Duy Ma Cật – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ 17. Giảng tại TVTL Tuệ Quang ngày 24-12-2017

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Duy Ma Cật – 17

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Thiền Tông Đốn Ngộ Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Thiền Tông Đốn Ngộ Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh 01
Thiền Tông Đốn Ngộ Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh 02

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Bát Đại Nhân Giác – ĐĐ Khế Định giảng

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Bát Đại Nhân Giác 01
Kinh Bát Đại Nhân Giác 02

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Đề Tài Lẻ 2017

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Bát Đại Nhân Giác
Sức Mạnh Của Thiền

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp
1 2 3 19