DSC_0949.JPG

Lễ rót đồng đúc Đại hồng chung TVTL Chánh Thiện

Vừa qua, vào ngày 6 tháng 8 năm Giáp Ngọ (30.08.2014), Thiền viện Trúc lâm Chánh Thiện, xã Sông Phan huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ rót đồng đúc Đại hồng chung. Tham dự buổi lễ có chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Chư Tôn đức Tăng và đông đảo các Phật tử từ các Thiền viện trong Tông môn.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh tại Buổi lễ.

Audio
Lễ rót đồng đúc Đại hồng chung TVTL Chánh Thiện
DSC_0949.JPG

Vừa qua, vào ngày 6 tháng 8 năm Giáp Ngọ (30.08.2014), Thiền viện Trúc lâm Chánh Thiện, xã Sông Phan huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ rót đồng đúc Đại hồng chung. Tham dự buổi lễ có chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Chư Tôn đức Tăng và đông đảo các Phật tử từ các Thiền viện trong Tông môn.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh tại Buổi lễ.

Tịnh độ nơi ấy bây giờ ở đây
dhoasen26_jpg.jpg

 
I.    DẪN NHẬP

Hôm nay đầu năm hội đủ duyên lành, chúng tôi lại tiếp tục về đây chia sẻ chút ít giáo lý cùng tất cả quý vị. Bài pháp ngày hôm nay giống như một bài tâm sự trên bước đường tu học. Trước khi đi vào đề tài, tôi xin đưa ra vài vấn đề như sau.Cách đây khoảng một tháng có một Phật tử đến nói với tôi rằng: “Nếu như ngày xưa Đức Phật chỉ bày duy nhất một pháp môn thôi, ví dụ một là thiền, hai là tịnh, ba là mật…hoặc là Pháp Hoa tông, Luật tông, Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông… thì giờ tốt biết mấy. Vì con thấy không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở Nhật Bản, Trung Hoa hay tất cả các nước tu học theo tinh thần Phật giáo thì thường có những xung đột, dù không có gì là lớn lắm giữa các Phật tử theo các tông phái khác nhau”.

Tỳ ni con đường thiền tập: Bài 3 - Nghe chuông
dsc01866.jpg


VĂN CHUNG

 (Nghe chuông)
 
 
Văn chung thinh, phiền não khinh
Trí huệ trưởng, Bồ đề sinh
Lìa địa ngục, xuất hỏa khanh
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh.
Án Già ra đế da sa ha (Tam biến)
 

Lược giải Kinh Viên Giác
bia kinh vien giacup.jpg

Thiền sư Hám Sơn trực giải

Người dịch: Đạt Ma Khế Định

LỜI NGƯỜI DỊCH

Như chúng ta đã hiểu, kinh Viên Giác là một bộ kinh Phật nói về giáo lý Đại thừa viên đốn, nhằm chỉ thẳng “Diệu giác minh tâm” sẵn có ở ngay nơi thân năm uẩn của mọi chúng sanh. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có đầy đủ “Diệu giác minh tâm” này, nhưng vì một niệm bất giác vô minh, ban đầu ở trong tánh giác vốn thanh tịnh sáng suốt, chợt dấy lên cái niệm chiếu soi trở lại tánh giác, nhân đó tâm cảnh hiện tiền lần lượt phát khởi mọi thứ điên cuồng sai biệt. Thế giới và chúng sanh do đó tiếp nối xoay vần mãi mãi không biết đâu là ngằn mé. Nay muốn trở về “Diệu giác minh tâm” ấy, Phật dạy chủ yếu phải rõ “Nhân địa bổn khởi pháp hạnh của Như Lai”.

 
Video
Danh mục tin bài
 
There are currently 0 users and 0 guests online.