• default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

Audio: Thập Mục Ngưu Đồ – TS Quảng Trí – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập thêm buổi giảng thứ tư về chủ đề Thập Mục Ngưu Đồ của Thiền sư Quảng Trí, giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, ngày 18/06/2016.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
1. Thập Mục Ngưu Đồ – 04


2. Phật tử cúng dường bài hátTrên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Nhân Thiên Bảo Giám – Buổi thứ 9 – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ 9. Giảng cho đại chúng tại TVTL Chánh Thiện – ngày 18-06-2016

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Nhân Thiên Bảo Giám 9

Nhấn vào Tựa đề hoặc “Xin đọc tiếp” để nghe tất cả buổi giảng

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Phóng Sanh Nhân Mùa Phật Đản 2016

Nhân dịp mừng Lễ Phật Đản (Phật lịch 2560), Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức lễ phóng sanh cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Và cầu nguyện cho HT. Tông chủ, HT. Trưởng ban được pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu sống lâu ở đời để làm chỗ nương tựa cho tứ chúng.

[…]

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Duy Ma Cật – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ hai. Giảng tại TVTL Tuệ Quang

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Duy Ma Cật – 2
Kinh Duy Ma Cật – 1

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng thứ 14 của đề tài Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa cho Đạo tràng Thái Tuệ tại chùa Pháp Thủy, quận 8, Hồ Chí Minh.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa 14

☞ Nghe tất cả buổi giảng: » tại đây «

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: 10 Điều Cảnh Tỉnh – TS Đạo An – ĐĐ Khế Định giảng

Bổ sung thêm hai buổi giảng, và kết thúc chủ đề này.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
10 Điều Cảnh Tỉnh 1
10 Điều Cảnh Tỉnh 2
10 Điều Cảnh Tỉnh 3

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp
1 2 3 16