• default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

Audio: Nhân Thiên Bảo Giám – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ 3. Giảng cho đại chúng tại TVTL Chánh Thiện – ngày 04-05-2016

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Nhân Thiên Bảo Giám 3
Nhân Thiên Bảo Giám 2
Nhân Thiên Bảo Giám 1

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Duy Ma Cật – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ hai. Giảng tại TVTL Tuệ Quang

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Duy Ma Cật – 2
Kinh Duy Ma Cật – 1

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng thứ 14 của đề tài Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa cho Đạo tràng Thái Tuệ tại chùa Pháp Thủy, quận 8, Hồ Chí Minh.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa 14

☞ Nghe tất cả buổi giảng: » tại đây «

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Thập Mục Ngưu Đồ – TS Quảng Trí – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập thêm buổi giảng thứ hai về chủ đề Thập Mục Ngưu Đồ của Thiền sư Quảng Trí, giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, ngày 23/04/2016.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Thập Mục Ngưu Đồ – 02
Thập Mục Ngưu Đồ – 01

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: 10 Điều Cảnh Tỉnh – TS Đạo An – ĐĐ Khế Định giảng

Bổ sung thêm hai buổi giảng, và kết thúc chủ đề này.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
10 Điều Cảnh Tỉnh 1
10 Điều Cảnh Tỉnh 2
10 Điều Cảnh Tỉnh 3

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Gia Tài Của Nội

gtnt2f

Nhớ lại lần đầu tiên vào Thường Chiếu để xuất gia tu học, khi đi lao tác với đại chúng, tôi bắt gặp một người mà sau này chúng tôi đều gọi bằng bà Nội. Trong buổi sáng hôm đó, tôi rất xúc động và cảm phục khi trông thấy […]

» Xin đọc tiếp
1 2 3 15