• default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

Video: Buổi Họp Triển Khai Tổ Chức Lễ Lạc Thành – TVTL Chánh Thiện

Sáng ngày 9/12/2016 (11/11/Bính Thân), Hòa Thượng Thường Chiếu cùng Chơn Tôn Đức, và các Ni trưởng, Ni sư thuộc các Thiền viện Trúc Lâm đến thăm TVTL Chánh Thiện và tổ chức buổi họp để triển khai Lễ Lạc Thành cho TVTL Chánh Thiện vào ngày 1/1/2017 (4/12/Bính Thân).

Xem video của buổi họp: >> tại đây<<

» Xin đọc tiếp

Audio: Thiền Tông Quyết Nghi – Phần 2

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Tham Vấn 02
Tham Vấn 01

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Nhân Thiên Bảo Giám – Buổi thứ 22 & 23 – ĐĐ Khế Định

Cập nhập buổi giảng lần thứ 22 và 23. Giảng cho đại chúng tại TVTL Chánh Thiện – ngày 10 và 22-11-2016

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Nhân Thiên Bảo Giám 23
Nhân Thiên Bảo Giám 22

Nhấn vào Tựa đề hoặc “Xin đọc tiếp” để nghe tất cả buổi giảng

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Lễ Phóng Sanh 12-09-Bính Thân

Hôm nay, ngày 12-09-Bính Thân, Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện làm lễ phóng sanh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới  chúng sanh đồng phát bồ đề tâm, đồng thành chánh giác. Lại nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho hương linh […]

» Xin đọc tiếp

Bài Học Từ Tách Trà

Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi: – Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá. Nhà sư không nói gì rót nước sôi nóng vào cốc trà cô đang cầm, nước chảy tràn ra tay, làm cô bị phỏng, […]

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Duy Ma Cật – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ 8. Giảng tại TVTL Tuệ Quang ngày 06/11/2016

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Duy Ma Cật – 8

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp
1 2 3 17