• default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

Audio: Kinh Duy Ma Cật – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ 9. Giảng tại TVTL Tuệ Quang ngày 07/01/2017

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Duy Ma Cật – 9

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Nhân Thiên Bảo Giám – Buổi thứ 24 – ĐĐ Khế Định

Cập nhập buổi giảng lần thứ 24. Giảng cho đại chúng tại TVTL Chánh Thiện – ngày 07-11-2017

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Nhân Thiên Bảo Giám 24

Nhấn vào Tựa đề hoặc “Xin đọc tiếp” để nghe tất cả buổi giảng

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Video: Buổi Họp Triển Khai Tổ Chức Lễ Lạc Thành – TVTL Chánh Thiện

Sáng ngày 9/12/2016 (11/11/Bính Thân), Hòa Thượng Thường Chiếu cùng Chơn Tôn Đức, và các Ni trưởng, Ni sư thuộc các Thiền viện Trúc Lâm đến thăm TVTL Chánh Thiện và tổ chức buổi họp để triển khai Lễ Lạc Thành cho TVTL Chánh Thiện vào ngày 1/1/2017 (4/12/Bính Thân).

Xem video của buổi họp: >> tại đây<<

» Xin đọc tiếp
1 2 3 18