Audio: Thiền Tông Quyết Nghi – Phần 2

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Tham Vấn 02
Tham Vấn 01

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Read more

Audio: Nhân Thiên Bảo Giám – Buổi thứ 22 & 23 – ĐĐ Khế Định

Cập nhập buổi giảng lần thứ 22 và 23. Giảng cho đại chúng tại TVTL Chánh Thiện – ngày 10 và 22-11-2016

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Nhân Thiên Bảo Giám 23
Nhân Thiên Bảo Giám 22

Nhấn vào Tựa đề hoặc “Xin đọc tiếp” để nghe tất cả buổi giảng

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Read more

Lễ Phóng Sanh 12-09-Bính Thân

Hôm nay, ngày 12-09-Bính Thân, Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện làm lễ phóng sanh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới  chúng sanh đồng phát bồ đề tâm, đồng thành chánh giác. Lại nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho hương linh […]

» Read more

Bài Học Từ Tách Trà

Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi: – Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá. Nhà sư không nói gì rót nước sôi nóng vào cốc trà cô đang cầm, nước chảy tràn ra tay, làm cô bị phỏng, […]

» Read more

Audio: Kinh Duy Ma Cật – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ 8. Giảng tại TVTL Tuệ Quang ngày 06/11/2016

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Duy Ma Cật – 8

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Read more

Audio: Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng thứ 18 của đề tài Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa cho Đạo tràng Thái Tuệ tại chùa Pháp Thủy, quận 8, Hồ Chí Minh.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa 18

☞ Nghe tất cả buổi giảng: » tại đây «

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Read more

Lễ phóng sanh ngày Tết Trung Thu

Lễ Phóng Sanh
Nhân ngày 15/08/Bính Thân, ngày Tết trung thu, TVTL Chánh Thiện cùng các Phật tử làm lễ phóng sanh. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho các thai nhi yểu tử vô danh, chúng sanh ngộ sát cùng các hương linh trong các trận động đất, song thần, khủng bố, tai nạn,… nương nhờ công đức này sanh về thiện cảnh.

» Read more

Hoằng Pháp Thời Hiện Đại

I. Thực trạng đạo đức thời hiện đại 1. Tuổi trẻ và vấn đề đạo đức Đức Phật Thích Ca  Mâu Ni sau khi thành tựu đạo quả giác ngộ tối thượng, Ngài buộc miệng thốt lên: “Lạ thay! Lạ thay! Tất cả mỗi chúng sanh đều có đầy đủ […]

» Read more
1 2 3 17