• default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

Audio: Nhân Thiên Bảo Giám – Buổi thứ 16 – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ 16. Giảng cho đại chúng tại TVTL Chánh Thiện – ngày 24-08-2016

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Nhân Thiên Bảo Giám 16

Nhấn vào Tựa đề hoặc “Xin đọc tiếp” để nghe tất cả buổi giảng

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Thập Mục Ngưu Đồ – TS Quảng Trí – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập thêm buổi giảng thứ sáu về chủ đề Thập Mục Ngưu Đồ của Thiền sư Quảng Trí, giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, ngày 20/08/2016.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Thập Mục Ngưu Đồ – 06

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Duy Ma Cật – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ 5. Giảng tại TVTL Tuệ Quang ngày 07/08/2016

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Duy Ma Cật – 5

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng thứ 16 của đề tài Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa cho Đạo tràng Thái Tuệ tại chùa Pháp Thủy, quận 8, Hồ Chí Minh.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa 16

☞ Nghe tất cả buổi giảng: » tại đây «

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Phóng Sanh Nhân Mùa Phật Đản 2016

Nhân dịp mừng Lễ Phật Đản (Phật lịch 2560), Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức lễ phóng sanh cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Và cầu nguyện cho HT. Tông chủ, HT. Trưởng ban được pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu sống lâu ở đời để làm chỗ nương tựa cho tứ chúng.

[…]

» Xin đọc tiếp
1 2 3 16