• default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

Audio: Nhân Thiên Bảo Giám – Buổi thứ 18 – ĐĐ Khế Định

Cập nhập buổi giảng lần thứ 18. Giảng cho đại chúng tại TVTL Chánh Thiện – ngày 21-09-2016

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Nhân Thiên Bảo Giám 18

Nhấn vào Tựa đề hoặc “Xin đọc tiếp” để nghe tất cả buổi giảng

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Lễ phóng sanh ngày Tết Trung Thu

Lễ Phóng Sanh
Nhân ngày 15/08/Bính Thân, ngày Tết trung thu, TVTL Chánh Thiện cùng các Phật tử làm lễ phóng sanh. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho các thai nhi yểu tử vô danh, chúng sanh ngộ sát cùng các hương linh trong các trận động đất, song thần, khủng bố, tai nạn,… nương nhờ công đức này sanh về thiện cảnh.

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Duy Ma Cật – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ 6. Giảng tại TVTL Tuệ Quang ngày 07/09/2016

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Duy Ma Cật – 6

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Thập Mục Ngưu Đồ – TS Quảng Trí – ĐĐ Khế Định

Cập nhập thêm buổi giảng thứ sáu về chủ đề Thập Mục Ngưu Đồ của Thiền sư Quảng Trí, giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, ngày 20/08/2016.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Thập Mục Ngưu Đồ – 06

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp
1 2 3 16